Privacyverklaring


1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Saskia van der Eijk Fotografie kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt
van de diensten van Saskia van der Eijk Fotografie, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Saskia van der Eijk Fotografie verstrekt. Saskia van der Eijk
Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je IP-adres

2. WAAROM SASKIA VAN DER EIJK FOTOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Saskia van der Eijk Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op
te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Saskia van der Eijk
Fotografie jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou
gesloten overeenkomst van een opdracht.

3. HOE LANG SASKIA VAN DER EIJK FOTGRAFIE GEGEVENS BEWAART

Saskia van der Eijk Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een
jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

4. DELEN MET ANDEREN

Saskia van der Eijk Fotografie verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar saskiavandereijkfotografie@gmail.com.
Saskia van der Eijk Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

5. BEVEILIGEN

Saskia van der Eijk Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Saskia van der Eijk Fotografie maakt gebruik
van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Saskia van der Eijk Fotografie
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via saskiavandereijkfotografie@gmail.com.

Saskia van der Eijk fotografie is als volgt te bereiken:
Postadres & vestigingsadres: Nieuwstraat 139, 4381CS, Vlissingen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:65157095
Telefoon: +31643924891
E-mailadres: saskiavandereijkfotografie@gmail.com

Heading

Subheading

Title

Heading

Paragraph

Paragraph

Paragraph

Subheading

Heading

Title