Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1: Fotograaf
Saskia van der Eijk Fotografie zal met professionele en reserve apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. Saskia van der Eijk Fotografie zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht
1. Saskia van der Eijk Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin ze gebruikelijk werkt.
2. Saskia van der Eijk Fotografie levert de beelden af in haar eigen stijl.

Artikel 3: Aanbetaling
1. Saskia van der Eijk Fotografie vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 150 Euro.
2. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.
3. Saskia van der Eijk Fotografie levert haar producten nadat de betaling ontvangen is.  

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
1. Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
2. Saskia van der Eijk Fotografie zal het verschuldigde bedrag in een factuur sturen naar het bruidspaar.
3. Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 5: Producten en levering
1. Saskia van der Eijk Fotografie stuurt na de trouwdag een online gallery met daarin 20 tot 30 bewerkte foto’s.
2. Saskia van der Eijk Fotografie levert het aantal foto’s dat wat in het pakket beschreven staat.
3. Saskia van der Eijk Fotografie levert haar bestanden digitaal.
4. Saskia van der Eijk Fotografie levert geen RAW-bestanden bestanden.
5. Saskia van der Eijk Fotografie hanteert een geschatte levertijd van 6 tot 8 weken.
6. Na ontvangst van de foto’s maakt Saskia van der Eijk Fotografie een eerste ontwerp van jullie grote album. Deze krijg je digitaal aangeleverd, een week nadat de foto’s geleverd zijn.
7. Het bruidspaar mag het album aanpassen tot het naar wens is.
8. Na goedkeuring van het bruidspaar verzendt Saskia van der Eijk Fotografie het album op naar de leverancier. Het album is na goedkeuring binnen 5 weken bij het bruidspaar in huis.

Artikel 6: Auteursrecht en privacy
1. Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Saskia van der Eijk Fotografie. De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik.
2. De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door het bruidspaar.
3. Saskia van der Eijk Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

Artikel 7: Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Saskia van der Eijk Fotografie, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Bij annuleren van de overeenkomst door het bruidspaar houd Saskia van der Eijk Fotografie de reserveringskosten van 150 euro.

Artikel 8: Ziekte
1. In geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor Saskia van der Eijk Fotografie echt niet de opdracht zelf kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een fotograaf sturen die in de zelfde stijl als haar werkt. De foto’s worden altijd door Saskia van der Eijk Fotografie afgewerkt.

Artikel 9: Portretrecht
1. Saskia van der Eijk Fotografie houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website en weblog, portfolio, social media en in drukwerk.
2. Saskia van der Eijk Fotografie mag foto's gebruiken voor foto wedstrijden en publicaties in tijdschriften.
3. Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

Artikel 10: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Saskia van der Eijk Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig door Saskia van der Eijk Fotografie aan het bruidspaar medegedeeld